Onderwijs en de zorg

Onderwijs en zorg: UniK biedt een unieke combinatie

Elk kind heeft zorg nodig. Maar dat wil niet zeggen dat de zorg voor elk kind gelijk moet zijn, want sommige kinderen hebben meer zorg nodig. UniK is van mening dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving en werkt daarom samen met verschillende onderwijsinstellingen.

Voor kinderen met behoefte aan ondersteuning, met een beperking of chronische ziekte, is naar school gaan niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als een kind, om mee te kunnen komen met de klas, meer begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden.

UniK ondersteunt hierbij doordat wij al jaren nauw samenwerken met onderwijsinstellingen, om onze ondersteuning op scholen te innoveren en te verbeteren. Gedragsproblemen doen zich vaak in specifieke situaties voor. De omgeving waarin kinderen of jongeren verkeren, kan dat gedrag uitlokken. Onze aanpak is daarom altijd maatwerk en sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van kinderen en die van hun omgeving. Als er behoefte is aan andere vormen van ondersteuning, dan helpt UniK. UniK maakt het mogelijk om onderwijs en zorg goed te kunnen combineren.

Onderwijs is belangrijk voor iedereen

Onderwijs is belangrijk voor iedereen. Bij UniK vinden wij dat iedereen mee moet kunnen doen en mee moet kunnen draaien in de samenleving. Zoals op de talentencampus in Venlo, en de HUB-scholen in Veghel. Onze onderwijsprogramma’s stemmen we af op de individuele behoeftes van het kind. Daarbij leggen we ook vast welke ontwikkelingsgebieden we extra gaan stimuleren.

Ben je nieuwsgierig geworden? Benieuwd hoe jij ons en onze klanten kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op!