Ik werk bij een gemeente

Bij UniK geloven we niet in beperkingen van mensen, maar in hun krachten en talenten. Daarom leveren onze professionals geen zorg, maar ondersteuning op maat. Want iedereen verdient toch een plek in de maatschappij?

Klik hier voor alle resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek.

Altijd ondersteuning in de buurt van uw gemeente

Bij UniK zorgen we voor een centraal punt in de ondersteuning van kwetsbare mensen. We zijn dan ook in verschillende wijken aanwezig met onze voorzieningen. En dankzij een uitgebreid netwerk weten we altijd de kansrijke initiatieven te vinden.

Wat anderen zeiden

Unik zorgt voor de juiste ondersteuning

Dave - ZZPer

Ons Aanbod

WMO
Ondersteuning vanaf 18 jaar

Kwetsbare mensen van 18 jaar en ouder bieden wij ondersteuning om hun eigen leven beter in te richten. Wij bieden ondersteuning. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, leren, dagbesteding nieuwe stijl en vrije tijd.

 • Arrangementen aangepast op individuele behoeftes
 • Ondersteuning van jonge moeders (Moeder en Kind huis)
 • Regie over eigen leven (terug)krijgen
 • Zelfredzaamheid versterken
 • Focus op het ontwikkelen van eigen talenten door werkend leren
 • Afspraken helpen plannen en structuur aanbrengen in de dag
 • Vaardigheidstrainingen zodat je zelfstandig kunt leven
 • Hulp bij omgaan met persoonlijke problemen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging, boodschappen, financiën en opvoeden

Jeugd
Ondersteuning van 0 tot 18 jaar

We bieden verschillende programma's en activiteiten gericht op de individuele ontwikkeling van het kind.

 • Ondersteuning die past bij de behoeftes van het kind
 • Orthopedagogische Dagbehandeling (OPD)
 • Vaak gewoon bij het kind thuis
 • Intensieve Orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG)
 • Buitenschoolse opvang (BSO)
 • Logeren in het weekend of tijdens schoolvakanties
 • Hulp bij de persoonlijke verzorging van het kind
 • Verlenen van (praktische) opvoed ondersteuning

Onderwijs

 • Bij UniK werken we al jaren nauw samen met onderwijsinstellingen. Zo innoveren en verbeteren we onze ondersteuning op scholen. Zoals op de Mikado School in Gennep en de HUB-scholen in Veghel. Daarnaast ondersteunen wij kinderen en leerkrachten binnen het reguliere onderwijs.
 • Onze onderwijsprogramma's stemmen we af op de individuele behoeftes van het kind. Daarbij leggen we vast welke ontwikkelingsgebieden we extra stimuleren.

Onze locaties

Unik is actief in 40 verschillende gemeentes in Brabant, Limburg en Gelderland. Kijk op de kaart voor onze locaties.

- - - van - resultaten

Hoe wij werken

Kennis en kennisontwikkeling

UniK investeert in kennisontwikkeling en werkt samen met kennisorganisaties als Tranzo, universiteit Tilburg, Wmo werkplaatsen Nijmegen en ontwikkelwerkplaats Effectencalculator, Consortium gezondheidszorg voor mensen met beperkingen en de HAN op het gebied van kennis- en kennisontwikkeling. UniK neemt in samenwerking met Vilans ook deel aan de proeftuin ‘Professionals in inclusie’.

"Vanaf het moment dat iemand hulp nodig heeft, volgen we altijd dezelfde 5 stappen. Hierdoor kunnen we garanderen dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld."

Sophie - Medewerker

Dichtbij en beschikbaar

Dankzij de vergaande vermaatschappelijking van de organisatie is UniK in een groot geografisch gebied op wijkniveau met voorzieningen aanwezig en daarmee ook beschikbaar met kennis en kunde. Deze voorzieningen kunnen betekenis krijgen als steunpunt in de ondersteuning van kwetsbare burgers in de wijk. Een grote meerwaarde in de beweging van gemeenten om wijkteams in te zetten ter signalering en oplossing van ‘zorg’ vragen. UniK is altijd dichtbij en beschikbaar.

"Wij streven er naar dat al onze klanten het beste advies of de juiste ondersteuning krijgen."

Frederik - Zorgondernemer

Hoe wij werken

1

Vraag om ondersteuning

Iemand met lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking heeft ondersteuning nodig.

2

In gesprek met de gemeente

Op basis van een persoonlijke gesprek komt de gemeente met een voorstel voor het soort ondersteuning en type zorgaanbieder.

3

In gesprek met UniK

Samen met de persoon waar het om gaat maakt UniK een plan waarin de persoonlijke doelen zijn opgenomen.

4

Start ondersteuning

We starten met de ondersteuning waarbij eigen kracht en netwerk centraal staan.

5

Afbouw ondersteuning

Langzaam bouwen we de intensiviteit van de ondersteuning af, totdat mensen het weer zelfstandig kunnen.